Asiakkaan vastuu

Asiakkaan ja Pyhännän Vesi Oy:n liittymäkohta on runkoputki ja asiakas on vastuussa koko tonttijohdostaan ja tonttijohtoon kuuluvista liittimistä mukaanluettuina lähtösulkuventtiili ja mahdolliset talvisulut yms.

Vesimittarin kunnossapito

Vesimittari on vesilaitoksen omaisuutta ja asiakas on vastuussa siitä, että mittarin olosuhteet ovat sopivat, eli esim. mittari ei saa olla niin kylmässä tilassa, että tämä jäätyy.

Hallituksen päätöksellä 26.11.2014 Pyhännän Vesi Oy:n kaikissa kulutuspisteissä tulee olla vesimittari. Jos kulutuspaikka ei ole lämmitetty, on vesimittari asennettava sellaiseen tilaan, jossa vesimittari ei talvella jäädy. Vesimittaritilan tulee olla myös sellainen, että vesimittarin voi myös kohtuudella vaihtaa.

Kylmiin kohteisiin käytännössä parhaita ovat valmiiksi mietityt kaupalliset muoviset vesimittarikaivot, kuten

Vesitan myymä vesimittarikaivo tai

PA-VE:n virtausmittauskaivot tai

PA-VE:n mittarilla varustettu vesiposti, 1050 PAVE VP 11/4'' mittarilla varustettuna.

Betonisia kaivonrenkaita ei voi käytännössä tiivistää kunnolla ja ongelmaksi muodostuu kaivon täyttyminen vedellä. Esimerkiksi Iso-Lamujärven tuntumassa maaperä on monessa paikassa niin vetistä, että kaivo helposti voi täyttyä vedestä ja vesimittari jää veden alle, ja tämä ei ole sallittua. Mittarikaivojen asentamisessa on tärkää muistaa, että vesimittari pitää joskus vaihtaakin. Mittarikaivoratkaisun täytyy mahdollistaa vesimittarinvaihtajan työn tekeminen. Siksi sellaista ratkaisua, jossa vesimittarinvaihtaja ei esimerkiksi sovi vaihtamaan mittaria tai mittarinvaihto ilman kaivinkoneen käyttämistä on mahdotonta, ei saa tehdä. Vesimittarin molemmin puolin täytyy olla sulkuventtiili ja veden takaisinvirtaus verkostoon on estettävä yksisuuntaventtiilillä.